Asiakkuusmarkkinointi – kanta-asiakkaasta suosittelijaksi

Asiakkuusmarkkinoinnilla varmistetaan, että asiakkaasi sitoutuu yritykseesi ja haluaa tulevaisuudessakin asioida kanssasi. Oikein toteutettu asiakkuusmarkkinointi kasvattaa kertaostosten ja ostotiheyden määrää. Mailhouse auttaa yrityksesi asiakkuusmarkkinoinnin ideoinnissa ja toteutuksessa sekä hoitaa suorapostituksen puolestasi.

Tyytyväinen asiakas on myös suosittelija. Tutkimusten mukaan suosittelu on tehokas ja edullinen keino saada lisää uusia kannattavia asiakkaita. Tämä pätee yhtä hyvin niin B2C- kuin B2B-yrityksiin kuin jopa julkishallintoon ja järjestöihin.

Valtaosa yrityksistä käyttää suurimman osan markkinointibudjetistaan uusien asiakkaiden hankintaan.

Uusasiakashankinnan tiimellyksessä voi kuitenkin asiakaspito unohtua. Jos uusista asiakkaista ei tule kanta-asiakkaita, voi yrityksesi pian olla vaikeuksissa. Vain pitämällä saadut asiakkaat yritys voi kasvaa ja menestyä.

Menestyvillä yrityksillä on yleensä kasvustrategia, johon asiakkuusmarkkinointi kuuluu olennaisena osana. Asiakkuusmarkkinoinnin keinoin saat luotua pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiisi ja kasvatat asiakkaan elinkaariarvoa CLV:tä (Customer Lifetime Value). Se mittaa koko asiakkuuden keston ajalta kertyvää tuottoa.

Asiakkuusmarkkinointi sitouttaa

Asiakkuusmarkkinoinnilla pyritään siihen, että asiakas sitoutuu yritykseesi tai brändiisi ja haluaa asioida yrityksesi kanssa. Asiakkuusmarkkinoinnin avulla asiakkaasi saavat tietoa tuotteidesi tuomasta arvosta, mikä edistää kumppanuuden jatkumista myös pidemmällä aikavälillä.

Jotta asiakkuusmarkkinointi tuottaa tulosta, on perehdyttävä asiakkaan tarpeisiin ja vastattava niihin.

Asiakasmarkkinointi ei ole kertaluonteista toimintaa, vaan se on pitkäkestoista tekemistä. Se kattaa koko asiakaspolun ensikohtaamisesta asiakkaan suosittelijaksi ryhtymiseen ja asiakassuhteen edelleen vahvistamiseen.

Asiakasmarkkinoinnissa keskitytään laadukkaiden asiakassuhteiden luomiseen säilyttämisen, laajentamisen ja vaalimisen avulla.

Asiakkuusmarkkinointi versus perinteinen markkinointi

Markkinoinnilla pyritään tunnistamaan yrityksesi kohderyhmä ja markkinoimaan heille tuotteitasi tai palveluitasi eri viestintäkanavien kautta. Perinteisessä markkinoinnissa on kyse uusien asiakkaiden houkuttelusta brändisi luokse.

Asiakkuusmarkkinoinnissa puolestaan on kyse asiakkaan pitämisestä sekä myynnin eli kertaostosten ja ostotiheyden lisäämisestä pitkällä aikavälillä. Sen avulla saat parhaan taloudellisen hyödyn asiakkaistasi.

Mieti, haluaisitko tuhat uutta asiakasta, jotka ostavat palveluasi vain kerran, vai 200 tuottavaa asiakasta, jotka tukevat yritystäsi vuodesta toiseen.

Toimivan asiakkuusmarkkinoinnin hyödyt:

  • Kasvattaa kertaostosta
  • Lisää ostotiheyttä
  • Pitää markkinointibudjetin kurissa
  • Lisää asiakastyytyväisyyttä
  • Vähentää reklamaatioita
  • Lisää brändiuskollisuutta
  • Tekee asiakkaista suosittelijoita eli brändisi myyjiä

HALUATKO LISÄTIETOJA PALVELUISTAMME?

Yhteistyössä:

YLÖS