Kohderyhmät ja osoitteistukset

Markkinoinnin on tavoitettava oikeat asiakkaat. Mailhouse tuntee eri kohderyhmät ja tietää miten ne tavoitetaan parhaiten. Keinoja on monia, valitaan niistä yrityksellesi parhain.

Tee tuloksellista markkinointia määrittämällä kohderyhmäsi

Markkinoinnin suunnittelu alkaa oikean kohderyhmän määrittelemisestä. Ammattilainen on järkevää ottaa mukaan kohderyhmäsi määrittelyyn jo alkuvaiheessa. Säästät aikaasi, kun asiat tehdään alusta alkaen oikein.

Kohderyhmänä "kaikki” toimii huonosti. Jos yrität myydä kaikkea kaikille, jäävät tulokset hyvin laihoiksi.   Selkeästi ja tarpeeksi rajattu kohdeyleisö on helpommin hallittavissa ja toimii tehokkaasti.

Kohderyhmätutkimus auttaa sinua luomaan osuvaa sisältöä, viestintää ja mainontaa. Asiantuntijoiden tekemän kohderyhmätutkimuksen avulla on mahdollista kasvattaa yrityksesi myyntiä, sekä nostaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia.

Mikä on kohderyhmä?

Kohderyhmällä tarkoitetaan niitä asiakkaita, joka ovat kiinnostuneita yrityksesi tuotteista ja palveluista. Heitä yhdistää todennäköisesti tietyt yhteiset piirteet, esimerkiksi demograafiset ominaisuudet ja käyttäytyminen.

Yritykselläsi voi olla useita kohderyhmiä, mutta useamman kohderyhmän kanssa toimiessa on viestit kohdennettava huolellisesti oikealle ryhmälle. Sekava viestintä etäännyttää asiakkaasi.

Markkinoinnissa on muistettava, että voit yrittää myydä kaikille, mutta et voi kohdistaa kaikille. Et voi viestiä suoraan parhaille potentiaalisille asiakkaillesi, jos yrität samalla puhua heidän lapsilleen, vanhemmilleen, puolisoilleen ja kollegoilleen.

Kohderyhmän määrittäminen

Kun ryhdyt määrittämään kohdeyleisöäsi, älä epäröi tehdä rajauksia. Voit aloittaa laajemmilla luokituksilla, kuten sijainnilla, iällä ja sukupuolella.

Hyvä keino kohderyhmän määrittämiseen on kartoittaa nykyiset asiakkaasi. Selvitä, ketkä seuraavat sinua sosiaalisessa mediassa tai ovat muulla tavalla vuorovaikutuksessa kanssasi. Nykyinen asiakasprofiilisi ei välttämättä vastaa täysin tavoiteltavaa asiakasryhmää, mutta tieto nykyisistä asiakkaistasi auttaa ymmärtämään, ketkä muutkin ovat todennäköisesti kiinnostuneita tuotteistasi.

Ammattilaisen syväluotaava kohderyhmätutkimus auttaa sinua sukeltamaan syvemmälle. Pohdi esimerkiksi, mikä on tavoittelemasi ryhmien sosioekonominen asema, mitä he harrastavat tai mitkä ovat heidän kiinnostustensa kohteet.

Alla on listattu esimerkkejä ominaisuuksista, joita kannattaa huomioida.

Ikä: Ikä on vain numero, mutta kannattaa kuitenkin huomioida hieman, millä vuosikymmenellä nykyiset ja tulevat asiakkaasi ovat syntyneet. 60-luvulla syntyneillä on eri mielenkiinnonkohteet kuin milleniaaleilla.

Sukupuoli: Eri sukupuolet saattavat arvostaa tuotteissa eri ominaisuuksia.

Sijainti (kieli): Missä päin Suomea tai maailmaa asiakkaasi asuu? Tämä auttaa sinua ymmärtämään maantieteelliset alueet, joihin viesti kohdistetaan.

Sosioekonominen asema: Kuinka paljon rahaa kohderyhmälläsi on käytettävissä? Kuinka he suhtautuvat hintaan? Onko heillä erityisiä taloudellisia huolenaiheita tai mieltymyksiä, joissa voit auttaa?

Kiinnostuksen kohteet:  Mitä kohdeyleisösi harrastaa? Mitä TV-ohjelmia he katsovat? Millaisten yritysten kanssa he ovat tekemisissä?

Haasteet: Millaisia ongelmia tai haasteita kohdeyleisösi käsittelee?

Elämänvaihe: Ihmisten erilaiset elämänvaiheet kannattaa myös huomioida. Koostuuko kohderyhmäsi korkeakouluopiskelijoista, tuoreista vanhemmista, teini-ikäisten vanhemmista tai eläkeläisistä?

Mitä B2B-yritysten kannattaa huomioida

Yrityksen koko: Millaiset yritykset ostavat sinulta ja ovat tekemisissä kanssasi? Ovatko yritykset uusia vai jo asemansa vakiinnuttaneita? Minkä kokoisia ovat yritysten liikevaihtoluokka, entä henkilöstömäärä?

Kuka tekee ostopäätökset: Omistaja, markkinointipäällikkö, johdon assistentti vai sisäänostaja?

Ymmärrä, mitä kohderyhmäsi haluaa

Selkeä käsitys siitä, miten tuotteesi tai palvelusi tekee asiakkaasi elämästä parempaa ja helpompaa sekä mielenkiintoisempaa, auttaa sinua ymmärtämään kohderyhmäsi tarpeita. Mieti, ratkaiseeko tuotteesi heidän haasteensa ja ongelmansa tai auttaako se heitä saavuttamaan heidän tavoitteensa. Kartoita yleisösi korkeimmat esteet ostoille ja se, miten voit auttaa heitä ylittämään nämä esteet.

Jos sinulla ei vielä ole selkeää luetteloa tuotteesi eduista, nyt on hyvä hetki koota sellainen.

Mailhouse auttaa oikean kohderyhmän määrittämisessä ja tavoittamisessa

Hyväkin viesti on turha, jos sitä ei kohdenneta oikein. Me Mailhousella tunnemme kohderyhmät ja tiedämme, miten ne tavoittaa. Kohderyhmä voidaan määritellä eri rekistereitä hyödyntämällä, tai voit lähettää kauttamme osoitteettoman, alueellisesti kohdennetun viestin. Hoidamme myös tuotantotehokkaasti postituksesi osoitteistuksen eli osoitteiden tulostamisen eri materiaaleille: tarralle, painotuotteeseen, tulosteeseen tai postituskuoreen.

Yhteistyössä:

YLÖS