POSTITUSPALVELU

Mailhouse huolehtii puolestasi lähetyksien postitukset oikeisiin osoitteisiin kustannustehokkaasti.

Mitä postitustalossa tapahtuu ja miksi?

Suomen suurimpana postitustalona huolehdimme puolestasi, että lähetyksen edellytykset toteutuvat ja lähetys postitetaan edullisimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, silloin ja sinne minne pitää.

ASIANMUKAISET MERKINNÄT

Lähetyksessä on luonnollisesti oltava vastaanottajan osoitetiedot mahdollisimman tarkasti ja oikein. Postitustalo voi huolehtia puolestasi, että osoiterekisteri on päivitetty – toisin sanoen rekisteristä poistetaan väärät osoitteet ja esimerkiksi kuolleet henkilöt. Osoitteen kirjasintyyppiin eli fonttiin on syytä myös kiinnittää huomiota. Postin lajittelukone lukee osoitetta automaattisesti, ja fontin on oltava sellainen, jota automaatio ymmärtää. Posti tekee toki myös käsin lajittelua, mutta arvatenkin se on arvokas palvelu.

Lähetyksestä on käytävä ilmi jakelutapa, joka ilmaistaan postaalimerkinnällä osoitekentässä. Postittaja on tässäkin asiantuntija ja tietää, mitä merkitään ja miten. Lisäksi lähetyksestä olisi hyvä tulla ilmi, mitä postitusrekisteriä on käytetty. Tätä sanotaan osoitelähdemerkinnäksi.

Kun lähetyksessä on tarvittavat merkinnät oikein, postitustalo huolehtii ennakkoilmoituksen tekemisestä Postin järjestelmään. Lähetykset lajitellaan Postin ohjeistuksen mukaan. Postinumerojärjestys on tietysti oleellinen, mutta lajitteluun liittyy myös paljon sääntöjä. Siksi kannattaa luottaa ammattilaisen toteutukseen.

OTA ASIANTUNTIJA AJOISSA MUKAAN SUUNNITTELUUN

Ammattilaisen avulla voi säästää suuria summia, kun huolehditaan myös, etteivät jakelumaksut tuota yllätyksiä. Yksittäisen lähetyksen paino, koko ja materiaali ratkaisevat jakelun kustannuksen.

Postitustalon rooli on siis huolehtia lähettäjän ja jakeluyhtiön välillä, että lähetyksen edellytykset toteutuvat ja lähetys postitetaan edullisimmalla tai tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Ilman postitustaloa lähetykset jäisivät jakamatta tai postimaksut saattaisivat tuottaa yllätyksen. Siksi postitustalo kannattaa ottaa jo suunnitteluvaiheessa mukaan.

TÄYDEN PALVELUN MAILHOUSE

Kun postitustalolla on tarjota myös painopalvelut, kuten Mailhousella on, varmistuu laadukkuus koko palveluketjussa loppuvastaanottajalle saakka kustannustehokkaimmalla tavalla.

Postitustalossa huolehditaan lähetyksen pakkaamisesta kuoreen tai muoviin. Jos volyymit ovat suuret kaikki tapahtuu koneellisesti. Pienissä, alle tuhannen kappaleen lähetyksissä tuotteet pakataan käsin postituksessa. Myös lähetykset, jotka eivät sovellu koneelliseen käsittelyyn pakataan käsin. Osoitteellisessa lähetyksessä täytyy osoitetiedot olla asianmukaisesti printattuna ja jakelijan vaatimusten mukaisesti lajiteltuna. Lähetyksen lähettäjän ei tarvitse syventyä monimutkaisiin lajitteluohjeisiin, vaan postitustalo kantaa vastuun myös tästä.

Postitustalon tehtäviä:

  • Päivittää asiakkaan rekisterin
  • Huolehtii lähetyksen asianmukaisista merkinnöistä
  • Sopii lähettäjän kanssa jakelutavan ja varmistaa oikean postimaksun
  • Lajittelee lähetykset Postin tai muun jakelijan ohjeistuksen mukaan
  • Huolitsee ja tekee ennakkoilmoitukset ja lähetyslistat
  • Toimittaa lähetykset Postiin sovitun aikataulun mukaan

ASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSASI

Suunnitellaan yhdessä seuraava suorakampanjasi

Elina Malmgren

Myyntijohtaja
+ 358 40 541 3308
elina.malmgren@mailhouse.fi

HALUATKO LISÄTIETOJA PALVELUISTAMME?

Yhteistyössä:

YLÖS