VASTUULLISUUS

Kannamme vastuuta ympäristöstä. Käytämme Ekokompassia.

MAILHOUSE YMPÄRISTÖTOIMINTA

Mailhouse Oy tytäryhtiöineen tuottaa painetun viestinnän, suoramarkkinoinnin ja logistiikan varastointiratkaisuja, jotka edistävät asiakkaiden liiketoimintaa. Asiakastyytyväisyydestä huolehditaan tuottamalla palvelut sovitusti. Toiminnan jatkuva kehittäminen takaa palveluiden kilpailukykyisyyden ja kannattavan liiketoiminnan. Mailhouse noudattaa lainsäädäntöä, säädöksiä, määräyksiä ja viranomaisten ohjeistusta sekä omia hallinnointi- ja toimintaohjeita. Mailhouse tytäryhtiöineen kantaa vastuun ympäristöstä ja parantaa jatkuvasti ympäristöasioiden hallinnan tasoa. Mailhouse noudattaa jatkuvan parantamisen periaatteita ja haluaa olla alansa johtava toimija Suomessa.

PAPERI JA YMPÄRISTÖ

- Paperin valmistumisen tärkein raaka-aine on keräyspaperi.
Suomessa kierrätetään paperista peräti 77% (2015.)

- Käytämme pääosin FSC-sertifioitua paperia, joka on peräisin vastuullisesta metsäteollisuudesta.

- Puu on uusiutuva lähiraaka-aine. Suomalaisen paperin pääraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista lähimetsistä.

- Puuta ei Suomessa kaadeta paperinvalmistukseen, vaan paperiin käytetään pienet osat, sahojen sivutuotteet ja hakejätteet.

- Päivittäinen printtilehden lukeminen tuottaa 20% vähemmän fossiilisia hiilidioksiidipäästöjä kuin vain 30 minuutin päivittäinen verkkolehden selailu.

OSOITTEELLINEN SUORAMARKKINOINTI ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ

- Mailhouse tarjoaa ympäristöystävälliset painatusratkaisut > väriaineet ja paperi

- Mailhouse tarjoaa tarkat kohderyhmäratkaisut, joten hukkapainatusta ei tapahdu

- Kiinnostava tapahtumakutsukire säilytetään eikä sitä tarvitse painaa uudestaan samaan tarkoitukseen

YLÖS